Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

KUNSTHALLE

Ateliér a jména autorů

Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Klárov 1, Praha 1
investor
Property Klárov a.s.
dodavatel

Strabag

Datum kolaudace
11/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Konverze měnírny na muzeum uměníPůvodně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají. Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie přemístěna do malé části podzemí.

Technický stav neoklasicistní budovy z 30. let 20. století byl havarijní. Vnitřní nosné betonové konstrukce byly kontaminovány nejen olejem a rtutí, ale také dnes již zakázaným hlinitanovým cementem. Tyto konstrukce vykazovaly po 80 letech nedostatečnou statiku a musely být odstraněny. Konverze zachovává původní vnější plášť budovy. Fasády a střechy jsou uvedeny do původního stavu. Všechny zachované charakteristické prvky jsou odborně restaurovány.

Nová veřejná funkce budovy je zvenčí reprezentována dvěma architektonickými zásahy:- Vstup do Kunsthalle je vybudován na lávce, která vychází z chodníku a vede do zvýšené vstupní haly v úrovni tzv. piano nobile.

Nový prostor galerie, nahrazující původní technologickou střešní terasu. Kvádrový objekt dostavby je skryt z hlavní ulice za střešními konstrukcemi stávajících krovů. Ze zadní ulice doplňuje hmota princip ustupující členité fasády.

Vnitřní prostorová koncepce je zcela nová. Všechny prostory kaskádovitě plynou po různých úrovních ve smyslu „raumplanu“, který oproti původnímu řešení logicky navazuje na stávající neoklasicistní fasádní otvory. Použitím pemrlovaného pohledového betonu vizuálně navazujeme na materialitu původního průmyslového objektu.

Kunsthalle nabízí veřejnosti tři velké galerijní prostory, konferenční sál, knižní salonek, vzdělávací prostory pro děti, Artshop, bistro a kavárnu s terasou s výhledem na Pražský hrad. Suterény slouží pro přípravy výstav, dílny pro restaurování uměleckých děl, depozitáře a umístění technologií.

technické informace

Investor: Property Klárov a.s.
Architekt: Schindler Seko architekti(Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová)
Projektant: AED project a.s.(Zbyněk Ransdorf, Jana Šerclová)
Řešené území: 2 287m2
Zastavěná plocha: 1 650 m2
Užitná plocha budovy: 5 687 m2
Projekt: 2014 - 2021
Realizace: 2018 - 2022

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty