Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu

Ateliér a jména autorů

Atelier 38 s.r.o. / Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková, Ing. arch. Pavel Malček

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Pavelčákova 2/19, 779 00 Olomouc, Česká republika
investor
Český rozhlas Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, IČ: 45245053
dodavatel

Zlínstav a.s.
Bartošova 5532760 01
Zlín

Datum kolaudace
04/2023
Popis hlavní myšlenky projektu

Na původní gotické parcele byl v roce 1911 postaven obchodní dům podle návrhu arch. Christopha Glasnera.

V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu v Rakousku-Uhersku.

Celoprosklená secesní fasáda byla po válečném poškození v roce 1946 v duchu pozdního funkcionalismu purizována a opatřena keramickým obkladem, bylo prolomeno loubí v I.NP. Sošný až „sakrální“ centrální prostor atria s prodejními ochozy a s horním osvětlením se zachoval.

V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru.

Veškeré instalace jsou vedeny viditelně a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém původním prostoru.V V.NP se zachovaly původní teracové dvojbarevné podlahy, tmavá barva reflektovala trámy železobetonového skeletu propsané do podlah. S tímto principem jsme pracovali i u nových podlah v I – IV. NP.

V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami buňkových kanceláří a jednacích místností, aby i nadále volně plynul a byl ve vzájemné interakci s centrálním prostorem atria. Prostory s akustickým režimem – režie, vysílací, slovesná, postprodukční a samoobslužná studia byla vestavěna mimo centrální atrium.

Parter jsme zpětně posunuli na uliční čáru a velkoplošně prosklili, keramická fasáda byla očištěna a sloupy v parteru byly obloženy travertinem.

technické informace

Objekt bylo nutno kromě nového provozu Českého rozhlasu přizpůsobit současným statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru. Veškeré instalace jsou vedeny viditelně, jsou zkoordinovány a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru.

V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami, aby i nadále volně plynul a byl ve vzájemné interakci s centrálním prostorem atria.V V.NP se zachovaly původní teracové dvojbarevné podlahy, tmavá barva reflektovala trámy železobetonového skeletu propsané do podlah. S tímto principem jsme pracovali i u nových podlah v I - IV. NP. V čelní fasádě byly vyměněny výplně otvorů – v patrech jsme zvolili členění na třetiny.

Tento rytmus se do fasády prokresluje z nosného trojtraktu budovy a je pro ni i po poválečné přestavbě signifikantní. Parter jsme zpětně posunuli na uliční čáru a velkoplošně prosklili, keramická fasáda byla očištěna a sloupy v parteru byly obloženy travertinem. Vodorovné nosné konstrukce domu musely být staticky posíleny a podlaha I.NP v centrální části byla provedena nově. Byly repasovány zámečnické konstrukce. Konstrukce světlíku neumožňovala zasklení trojsklem, nová konstrukce je svařená z pásoviny do T profilů, aby působila co nejsubtilněji, táhla jsou reminiscencí na ta původní.

Tvar a proporce vysílacích studií, režie a samoobslužných studií vzešel z možnosti vestaveb do stávající skeletové konstrukce. Ve vstupním podlaží před kontrolním bodem jsou prostory obchodu a marketingu. Kontrolní bod je zároveň vstupním bodem do centrálního atria, pro které se předpokládá využití pro pořádání komorních představní, výstav a koncertů pro veřejnost. V I.NP je umístěno záložní vysílací studio s režií a zasedací místnost.

Ve II.NP jsou umístěny provozy související s hlavním vysílacím studiem. Ve III.NP jsou umístěny provozy produkčního studia s režií, které budou realizovány v následující fázi. IV.NP je manažersko- administrativní. Páté patro zůstává kromě plynové kotelny jako rezervní pro budoucí vestavbu studií a služebních bytů. I. PP je technické se strojovnou VZT s rekuperací, dieselagregát je umístěný na střeše v prostoru bývalé strojovny výtahu.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
E
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty