Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:00
Přejít do místnosti

Komunitní centrum Opatovice I

Ateliér a jména autorů

Rusina Frei architekti

Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Opatovice I č. p. 28, 28601 Opatovice I
investor
Obecní úřad Opatovice I Opatovice I, čp. 35 286 01 Čáslav IČ: 640379
dodavatel
Datum kolaudace
03/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Středočeská obec Opatovice I zakoupila starou chalupu nad rybníkem. Z domu vzniklo komunitní centrum s klubovnou a tanečním sálem, který místním chyběl.

Přestavba zachovává nejhodnotnější části chalupy – světnice a zaklenuté místnosti v prostřední části domu. Této části jsme navrátili historické velikosti otvorů a špaletová okna. Světnice s prkennou podlahou a kamny může být malou klubovnou pro dětské kroužky i počítačovou učebnou pro seniory. Kuchyně opět slouží svému účelu – s moderním vybavením i s původním kachlovým sporákem na nožičkách. Dožilá stáj a stodola ustoupila novostabě sálu, otevřeného do krovu. Společenský prostor propojují velká okna na vstupní dvůr vpředu i na sad nad chalupou.

Komunitní centrum na pěkném velkém pozemku doplňuje ještě zděná kolna, která po menších úpravách slouží jako hospodářský objekt. Na místě zbořené stodůlky se výhledově počítá s výstavbou chaty se dvěma malými obecními byty. Ty mohou sloužit jako obecní nebo jako prázdninové bydlení.

technické informace

tradiční omítky, válečková výmalba, prkenné podlahy, slinutá dlažba, průmyslová mozaika, dřevěná špaletová okna, hliníková okna, velkoplošná pálená krytina

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty