Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:50
Přejít do místnosti

Kavárna Kontejner

Ateliér a jména autorů

studio Collarch

MgA. Ondřej Janků, MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D, M.Sc.

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Praha 7 - Holešovice
investor
B&M Gastro s.r.o.
dodavatel
Datum kolaudace
12/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Dočasná stavba z recyklovaných lodních kontejnerů svou industriální estetikou odkazuje k historii Holešovic. Obsahem navazuje na současné proměny této čtvrti. Hrubá skořápka skrývá příjemnou městskou kavárnu s velkoplošným prosklením do okolí.

Dva lodní kontejnery, umístěny paralelně s hlavní ulicí, tvoří optickou a zvukovou clonou pro klidné posezení v parku. Třetí kontejner, je posazen našikmo na zbylé dva. Vznikají tak dvě terasy s výhledem a hmota kontejneru se stává jasným prvkem viditelným z hlavních přístupových os.

Střídmá barevná paleta a průmyslové materiály jsou v interiéru akcentováno precizně zpracovaným, atypickým detailem. Návštěvník se nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutique-café. Stavba symbolizuje ducha Holešovic. Stojí, stejně jako jejich zromantizované industriální dědictví, na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti.

technické informace

- HPP: 90m2
- celoroční provoz
- hlavní nosná konstrukce z použitých lodních kontejnerů
- okna: trojsklo, plastový rám
- podlahové topení
- nucená cirkulace vzduchu
- klimatizace
- retenční nádrž na dešťovou vodu
- exteriérové elektrické markýzy
- většina prvků konstrukce je z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů
- dočasná stavba

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty