Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Karpuchina Gallery

Ateliér a jména autorů

Ing.arch. Petra Ciencialová, Ing.arch. Kateřina Průchová / Plus One Architects s.r.o.

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Rybná 22, Praha 1
investor
Investor MgA. Alexandra Karpuchina
dodavatel

svépomocí

Datum kolaudace
01/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Navrhovat galerii moderního umění s mladými umělci v centru Prahy je asi přáním každého architekta. Vytvářet volné a čisté prostory pro vypovídající umění. Nemít ambice, potlačit ego, jen vytvořit kulisu pro obrazy. Čisté stěny a původní podlaha zalitá vrstvou pryskyřice odrážející světlo nebo obrazy.

Na otevření galerie přišel náš profesor z fakulty a řekl: “Je to křivé a klouže to.”Tak by se dal popsat celý projekt, jeho krása je v tom, že je to rekonstrukce a galerijní prostory se musí přizpůsobit budově. Jediné nové stěny jsou jen výstavní předstěny v dolním patře.

Zadavatelem rekonstrukce byla majitelka galerie Alexandra Karpuchina. Ta se na přelomu roku 2018 rozhodla změnit prostor pro svou galerii a přesídlit na Prahu 1. Nechala nám volné ruce, limitem byl jen rozpočet a čas. Mohli jsme si tak dovolit odhalené omítky, přiznané původní podlahy a soustředit se o to více jen na prostor.A z hlediska prostoru tu byl jeden zásadní úkol a to dostat obraz velikost 2x2 m do depozitáře ve sklepení. V nízkém rozpočtu se nejvíce peněz soustředilo právě na tento úkol.

Nové dveře, jako jediný nový zásah do fasády, nejsou jen pohledovým prvkem, ale první “otvor”, který musí obraz překonat.

V interiéru zvětšujeme průchod ke schodišti, aby se obraz “vytočil” a přistoupil k další zkoušce – schodišti. Je úzké dvakrát zalomené se spoustou uskakujících podhledů. Proto to suterénu vede další “otvor”, který je zároveň jediným zásadním zásahem do konstrukcí, neslouží jen k přesunu obrazů, ale přivádí světlo z horního patra do výstavního suterénu.

Obraz je dole. Zvládl to. Poslední překážkou jsou nízké dveře vedoucí do depozitáře. Z toho důvodu navrhujeme úzkou rýhu v podlaze zakrytou pororoštem.

Obraz je na svém místě. Prošel a už jen čeká na nového majitele.

technické informace

Galerijní prostor se nachází v přízemí a převýšeném suterénu domu z 19. století, vstup se nachází z úrovně ulice. Prochází se jednoduchými vysokými dveřmi, které na fasádě domu jasně poukazují na odlišnou funkci, než je vedlejší vstup do bytového domu. Za vstupními dveřmi se již rozprostírá výstavní prostor. Čisté bílé stěny, které v místech dokreslují atmosféru pozůstalých artefaktů historického domu, zdobené stropy, sloupy, nánosy omítky, historické interiérové dveře, mozaika na podlaze. Kombinace nových ostrých průchodů, světlovodu skrz klenbu, pororoštové chodníky a zároveň snaha o maximální uchování toho mála, co zbylo z užívání budovy v průběhu minulých let To vše vytváří dohromady požadovaný kontrast, který je pro místo příhodný.

Rozloha: 230 m2, studie 2019, realizace 2020

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty