Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 15:15
Přejít do místnosti

Hraj si a stav

Ateliér a jména autorů

Skupina

Marcela Steinbachová

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Národní galerie - Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, Praha 7
investor
Národní galerie - Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, Praha 7
dodavatel
Datum kolaudace
09/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Architektura pro všechny. Nová školní třída. Otevřený workshop věnovaný situaci ve školách během covidu. Jak má vypadat školní třída? Je nutné sedět na židlích a za stolem? Nemohl by tam být prostor v prostoru nebo jiná konstrukce? Anebo nic?

V rámci interaktivní výstavy návštěvníci proměňovali prostor třídy podle libosti vytvářeli nekonečné varianty a situace.

Projekt je rovněž reakcí na změny ve školství i současnou nestabilitu situace ve škole, neustálé změny, které se odehrávají na základě nařízení a metodik. Vše je flexibilní a labilní zároveň!

technické informace

500-660 hoblovaných smrkových latí 45 x 45 x 2000 mm

workshopy:
30. 9. 2020 ve Veletržním paláci v rámci oslav 10 let festivalu Den architektury a 20 let spolku KRUH
10. 10. 2020 v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty