Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:25
Přejít do místnosti

GROUNDS

Ateliér a jména autorů

KOGAA

Ing. Arch. Viktor Odstrčilík

Typ projektu
Interiér
místo realizace
Šaldova 419/16, 186 00 Prague, Czech Republic
investor
Rusty Nails Coffee Roasters
dodavatel
Datum kolaudace
12/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

V pražské čtvrti Karlína vznikly nové prostory kavárny a současně pražírny pod názvem GROUNDS, které se ukrývají ve vnitrobloku obytných a administrativních domů. Veškeré konstrukce a většina prvků a mobilíře byly vyrobeny svépomocí společně s majiteli kavárny, čímž se snížily náklady na výstavbu. Z 80 procent se přitom jedná o zrecyklovaný materiál, například dřevěné konstrukce a další prvky pocházejí z brněnské likérky, kterou architekti dříve rekonstruovali, repasované lampy pak využili z bývalé zbrojovky. Čistému a světlému interiéru dominuje výrazná oranžová barva kovových prvků, vlnitý plech a množství rostlin. Horní prostor vymezený vlnitým polykarbonátem slouží jako kancelář.

Koncept byl nápadem Reneho Kraloviče z pražírny Rusty Nails coffee, který stojí za různými úspěšnými podniky v Česku. V tomto případě bylo hlavní ideou přiblížit pražení kávy veřejnosti a současně vytvořit platformu pro baristy a další experty na kávu, aby se mohli vzájemně vzdělávat.

technické informace

Přirozené světlo proniká do dvoupodlažního objektu shora a díky průsvitným stěnám se šíří napříč jednotlivými částmi. Prostory umístěné dále od vchodu slouží vlastní výrobě kávy (skladování kávových zrn, procesy čištění, pražení a balení). Oddělená místnost za barem je určena k testování kávy a funguje zároveň jako showroom profesionálních baristických strojů a prostor workshopy a soutěže.

Přední část objektu při vstupu plní funkci kavárny a prodejny kávy koncovým zákazníkům. U boční stěny je zavěšeno kovové schodiště (realizováno ve spolupráci s Duro Design) v barvě mandarinky vedoucí do horního pracovního prostoru, který vymezuje organicky tvarová stěna z vlnitého polykarbonátu. Organický půdorys vytváří různá zákoutí plná květin, které zároveň slouží jako přírodní čističe a zvlhčovače vzduchu.

Interiér byl z 80 procent vytvořen ze stavebního odpadu předchozího demontovaného objektu, což naplňuje obecný cíl architektů redukovat množství stavebního odpadu.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty