Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:00
Přejít do místnosti

Gran Fierro

Ateliér a jména autorů

Formafatal

Ing. Arch. Dagmar Štěpánová, Ing. Arch. Iveta Tesařová

Typ projektu
Interiér
místo realizace
Myslíkova 8, 110 00 Praha
investor
El Fierro, s.r.o.
dodavatel
Datum kolaudace
05/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Gran Fierro-argentinská restaurace s udržitelnou duší, se znovu zrodila s posláním podporovat kritické myšlení, aby si každý mohl vytvořit vlastní cestu k lepšímu a udržitelnému prostředí.
Snaha o maximální využití vybavení a mobiliáře původní restaurace v jisté míře už definovala směr, použité materiály a základní barevnost interiéru. Do návrhu jsme vsadili nové prvky, které ovšem dostávají novou funkci. Obnažené ocelové HEB nosníky slouží jako podnože k lavicím, roxorové tyče opticky předělují prostor nebo je z nich navržená velkorysá vinotéka a kari sítě slouží jako treláž pro zelené rostliny a oplocení zahrádky.

Nově se objevují betonové tvarovky, tvořící dominantní dekorativní předstěnu hned u vstupu. Tato stěna je symbolickým odkazem nového přístupu, především nového smýšlení a filozofie majitele, který vyměnil dřevěné uhlí za bio uhlí – to začali sami vyrábět z dřevního odpadu z kuchyně. Uvnitř každé betonové tvarovky levituje uhel, stěna je jako vitrína, uhel je jako šperk.

technické informace

Jedná se o rekonstrukci prostoru restaurace o celkové výměře 345 m2. Při rekonstrukci došlo ke zbourání několika nepůvodních příček a vytvoření vzdušnějších zadních salonků. Nové konstrukce příček i předělů jsou zděné nebo z roxorových mříží.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty