Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Gočárova galerie

Ateliér a jména autorů

TRANSAT architekti / Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík, Tereza Novotná

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Pardubice
investor
Pardubický kraj
dodavatel

Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích (Metrostav a.s.+ Chládek a Tintěra, a.s.)

Datum kolaudace
11/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Lokalita
areál Automatických mlýnů bratří Winternitzů u řeky Chrudimky / ukončení výroby v r. 2012 / od r. 2015 v majetku M. a L. Smetanových, měnících areál na nový veřejný prostor města / v r. 2017 generel zámku s doporučením přesunu krajské galerie ze zámku do mlýnů (J. Pleskot, L. Lábus a P. Všetečka) / v r. 2018 prodej hlavní budovy Pardubickému kraji

Zadání
proměna na krajskou galerii umění / dispozice podporující vztahy areálu a centra / prostupnost k řece / zachování ukázek technologií mlýna / ponechání severní přístavby pro rozvoj galerie

Architektura
výrazná dominanta města z období rané moderny od Josefa Gočára z let 1910-11, rozšířená v letech 1920-24 / renovován vnější vzhled, odstraněny přístavky / nové propojení nábřeží s nádvořím dvěma pasážemi se vstupy do galerie / transformován vnitřní prostorový plán horizontál a vertikál / do pětipodlažní dřevěné mlýnice umístěny vstupní hala a expozice / okna na východní straně zaslepena a nahrazena střešními světlíky / železobetonové části domu využity pro úložiště sbírek, výstavní kabinety a zázemí / sousední objekt Gočárova sila propojený obloukovým mostem není součástí galerie

technické informace

Konstrukce a technologie
přiznán původní konstrukční systém - cihla, ocel, dřevo, beton / ocelová konstrukce protipožárně opláštěna a kapotována kovem / vnitřní zateplení stěn kalcium-silikátem s akumulační přizdívkou, zateplení zhlaví trámů a střech z pěnoskla / střechy nesoucí prvky klimatizace zapuštěny pod úroveň atik / nové schodiště z vyřezaných stropních trámů / na původní místo navráceno Gočárovo kamenné schodiště / původní okna doplněna vnitřními z nerezi / variabilita přirozeného a umělého osvětlení, bez přímého oslunění interiéru / možnost větrání okny a světlíky / kombinace více druhů vytápění, větrání, chlazení, hašení / kapalinové rozvody vyloučeny z expozic a depozitářů / součástí parteru a interiéru jsou technologické relikty mlýna

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty