Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Farma Vraňany

Ateliér a jména autorů

FUSIONarchitects

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Vraňany 230 277 07 Vraňany
investor
Farma Vraňany s.r.o. č.p. 27, 277 07 Vraňany
dodavatel

AUSTIS Pozemní stavby s.r.o.
K Austisu 680, 154 00 Praha 5 – Slivenec

Datum kolaudace
06/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

V roce 2017 se na naše studio FUSIONarchitects obrátil investor s přáním navrhnout moderní novostavbu farmy. Záměrem bylo vybudovat novou prodejnu a poskytnout větší komfort zákazníkům.Koncept stavby je založen na jednoduchých principech. Cílem bylo postavit moderní stavbu s použitím současných technologií a odkazem k tradici farmářských staveb na vesnici; stavbu ekologickou, hospodárnou a z přírodních materiálů; stavbu prosvětlenou, se zahradou na střeše; prodejnu, která posune návštěvu farmy a nakupování na nevšední zážitek.

Umístění domu kolmo k silnici vychází z charakteristického vesnického typu zástavby v kraji, kdy štítová stěna je orientována směrem do ulice. Respektování tohoto urbanistického principu pomohlo vytvořit jednoznačný a reprezentativní vjezd do areálu farmy a zapojit objekt do struktury vesnice. Parkoviště pro zákazníky je před prodejnou u vjezdu do areálu.

Zalomení dlouhé čelní fasády odlehčilo měřítko stavby a otevřeli jsme tak výhledy do krajiny k břehům Vltavy z jižní části objektu, kde je umístěna klidová zóna s bistrem. Ta navazuje na venkovní prostor s posezením. Prosklená fasáda odlehčuje hmotu stavby a propojuje prodejnu a bistro s exteriérem. Současně vykonzolovaný přesah střechy stíní prosklenou fasádu, eliminuje přehřívání interiéru a chrání návštěvníky před nepřízní počasí.Interiérovým schodištěm v prodejně se zákazník dostane do 2.np, kde je umístěn multifunkční prostor s přímým vstupem na zelenou střechu s bujnou vegetací a krytým venkovním posezením.

Jako základní stavební materiál bylo použito dřevo – přiznané nosné dřevěné konstrukce, které v kombinaci s kvalitní celoprosklenou hliníkovou fasádou prodejny vytváří pohodovou atmosféru interiéru.Farma Vraňany je tvořena 4 hmotami, které jsou vzájemně propojené v jeden celek. Prodejna s bistrem tvoří jednopodlažní objekt s plochou zelenou střechou, dva navazující domy se sedlovými střechami obsahují zázemí pro zákazníky a administrativní prostory. Čtvrtou hmotou je skleník napojený na prodejnu, který tak rozšiřuje prodejní plochy.

Díky osvícenému investorovi se podařilo vytvořit unikátní dřevostavbu, která minimalizuje svůj dopad na životní prostředí a vrací se k původním hodnotám hospodaření na farmě – udržitelné hospodaření. Jedním z důležitých prvků je také nakládání s dešťovými vodami. Veškerá dešťová voda je využita – částečně je akumulována na zelené střeše, ostatní dešťové vody jsou jímány v retenčních nádržích a následně využity pro závlahu farmy.

technické informace

Jako základní stavební materiál bylo použito dřevo – přiznané nosné dřevěné konstrukce, které v kombinaci s celoskleněnou hliníkovou fasádou prodejny vytváří příjemnou a pohodovou atmosféru interiéru. Podlaha prodejny je z drátkobetonu, který je odolný pro vysoké zatížení a s minimem spár je povrch velmi dobře udržovatelný. Budova je zateplena minerální tepelnou izolací a pohledovou fasádu tvoří dřevěné profily Rhombus.

Interiérovým schodištěm umístěným v prodejně se zákazník dostane do 2.np, kde je umístěn multifunkční prostor (rozšíření kavárny, prostor pro pořádání workshopů a přednášek) s přímým vstupem na zelenou střechu s bujnou vegetací a krytým venkovním posezením. Střešní zahrada této stavby má několik funkcí – slouží jako inspirativní plocha vegetačních úprav zelených střech s nabídkou rostlin vhodných pro ploché zelené střechy; mocné souvrství zeminy, které místy dosahuje až 40cm, akumuluje srážkovou vodu a zajišťuje lepší vnitřní klima prodejny s kavárnou; zelená střecha s venkovním posezením nabízí prostor pro relaxaci a odpočinek zákazníkům. Ze střešní zahrady je nádherný výhled na farmu a její přilehlé okolí; do krajiny kolem břehů Vltavy.

Tradici v materiálovém řešení farmářských objektů podařilo moderním způsobem aplikovat v podobě masivní lepené dřevěné konstrukce. Byla zvolena montovaná dřevěná rámová konstrukce z BSH profilů s osovou vzdáleností 5 200 mm. Rámové stojky z profilů BSH 240/600 mm jsou vetknuty do základů pomocí ocelových patek a podpírají mohutné zdvojené průvlaky z profilů 2xBSH 140/920 mm, které jsou hlavními nosníky stavby a masivní zelné střechy. Stropní trámy z profilů BSH 160/320 mm jsou k rámům kotveny pomocí skryté ocelové rybiny Sherpa L. Stropáky s osovou vzdáleností cca 950 mm podpírají dřevěný záklop střešní a stropní konstrukce.

Přiznaná dřevěná konstrukce v interiéru prodejny s kavárnou je jedním z hlavních motivů, který podporuje autentický a nevšední zážitek z nakupování a navozuje atmosféru farmářských trhů.Obvodové stěny sendvičové konstrukce se skládají ze ztužujícího pláště z desek Fermacell tl.15 mm a dřevěné rámové konstrukce tvořené horní a dolní pásnicí a sloupky z profilů KVH 60/160mm s osovou vzdáleností 625 mm vyplněné tepelnou izolací z minerální vlny. Pohledovou exteriérovou vrstvu fasádního pláště tvoří obklad z dřevěných profilů Rhombus ze sibiřského modřínu.

Celá stavba využívá montovaný prefabrikovaný způsob výstavby, který zkrátil výstavbu na několik měsíců.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty