Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Expozice "Skrytý středověk" v suterénu zámku Bílovec

Ateliér a jména autorů

Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adéla Kudlová , Ing. arch. Adam Weczerek (WMA architekti), spolupráce Art consultancy (Mgr. Ivan Berger), archeologicko-historická část (Mgr. František Kolář, Mgr. Petra Kaniová) fotografie Lukáš Pelech

Typ projektu
Interiér
místo realizace
zámek Bílovec Zámecká 660/9, 743 01 Bílovec
investor
Město Bílovec Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec
dodavatel

A.B. Stav – Ivo Karkoška
Svobodova 718, 743 01 Bílovec

Datum kolaudace
09/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Jedná se o dlouhodobou spolupráci s městem s cílem nalezení využití a postupné obnovy zámku Bílovec, který je dominantou města.

I. etapou obnovy zámku je nová expozice v autentických suterénních prostorech zámku.

Název expozice Skrytý středověk má v návštěvníkovi evokovat cestu, kterou podstoupí, chce-li odhalit dějiny místa vzdálené několik staletí, která ale do dnešních dnů zanechala otisk v bíloveckém zámku. Koncept architektonického přístupu je dán členitostí, hloubkou prostoru a také historickou stopou stavebních konstrukcí. Prohlídková trasa začíná v nejvyšším bodě suterénu, postupně klesá, táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor, aby na konci vystoupal zpět na zámecké nádvoří. Toto pojetí a směr trasy je ze stavebně-historického hlediska zároveň cestou v čase zpět, ze současnosti do minulosti až po gotické prostory v nejnižším bodě trasy.

technické informace

Navržená expozice minimalizuje intervence v cenném interiéru sklepení, naopak zvolené materiály, barevnost a technologie mají za úkol akcentovat cenné stavební a jiné prvky.

Hlavním interaktivním prvkem expozice je světlo, které může návštěvník částečně ovládat a hledat tak ony architektonické relikty dřívějších stavebních etap.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty