Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 13:15
Přejít do místnosti

Dům v lese

Ateliér a jména autorů

refuelworks.com

Zbyněk Ryška & Jan Skoupý

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
Brno
investor
manželé Pokorní
dodavatel
Datum kolaudace
04/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Dům je součástí lesa. Parter domu je prosklený v celé ploše a otevírá se do okolí velkými posuvnými okny. Exteriér splývá s interiérem. Zdi, které obvykle obklopují interiér se rozestoupily a proměnili v prvky exteriéru – objekt garáže a dílny na západě, svah na východě, opěrná stěna na severu.

Dům je rozdělen na dva objekty, technický a obytný. V technickém bloku je ve druhém podlaží umístěna garáž a v prvním patře sklady, kotelna a dílna. V obytném objektu jsou ve druhém – vstupním podlaží, zádveří, šatna, pracovna a ložnice s koupelnami. Po jednoramenném schodišti scházíme do otevřeného obytného prostoru v prvním nadzemním podlaží. Zde jsou provozy uspořádány podle exponovanosti – kuchyň, na ni navazuje jídelna, sezení u krbu a salónek.

Parter je volně plynoucí prostor rozdělený pouze nábytkem. Zázemí je v jádru, kolem kterého jsou jednotlivé provozy umístěny. Jeho součástí je také krb a zapuštěná lavice v jídelně. Tento prvek je interpretací pece v tradičních chalupách.

technické informace

Opěrné stěna je z pohledového betonu a přechází ve stejném materiálu z exteriéru do interiéru. Na tuto opěrnou stěnu je posazena horizontální hmota ložnicového podlaží a vertikální hmota garáže. Fasáda obou hmot je tvořena dřevěným obkladem, který je v místě oken vyklápěcí. Fasáda obytného přízemí je prosklená z černých hliníkových posuvných portálů. Podlaha je kamenná z břidlice s příměsí oxidů železa a opět prochází z exteriéru do interiéru. Podhled stropu nad prvním nadzemním podlaží je z dřevěných lamel a je analogií obkladu fasády.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty