Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Bořislavka Centrum

Ateliér a jména autorů

Autoři: Jan Aulík, Leoš Horák
Spoluautoři: Jakub Fišer, David Zalabák, Jakub Hemzal, Gabriela Králová, Alena Sedláková, Petra Coufal Skalická, Eva Mašková, Jan Dluhoš
Ateliér: Aulík Fišer architekti, s.r.o.

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Evropská 866/65, 160 00 Praha 6, Česká republika
investor
KKCG Real Estate
dodavatel

Zpracovatel prováděcí dokumentace: CASUA, www.casua.cz
Umělecká díla: Na Horu: Federico Díaz, www.federicodiaz.net
Planeta: Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák, Pavel Filip
Ledovec: Maxim Velčovský [Lasvit], www.lasvit.com/designer/maxim-velcovsky
Proudění: Jan Poupě, www.janpoupe.cz
Boardroom design: Michal Froněk, Jan Němeček [Olgoj Chorchoj], www.olgojchorchoj.cz
Zahradní architektura: Ing. Zdeněk Sendler, www.arch.cz/sendler
Vizuální styl: Toman Design, www.toman-design.com
Spolupráce na mobiliáři obchodní pasáže: Studio Perspektiv, www.perspektiv.cz
Restaurace: Basepoint, www.basepoint.cz
Construction management: Ruby Project Management, www.ruby-pm.com
Cost management: Jan Hrubeš MDA, www.mdapraha.cz
Dodavatelé stavby: Zakládání staveb, www.zakladani.cz, Feri, www.feri-hk.cz, Metrostav, www.metrostav.cz
Dodavatel interiérových celků: PBW Group, www.pbwgroup.cz, Novecon, www.novecon.eu
Dodavatel fasád: Sipral, www.sipral.cz
Dodavatelé skleněných objektů – Lasvit, www.lasvit.cz, BOMMA, www.bomma.cz, Sans Souci, www.sanssoucilighting.com
Dodavatel kamenných obkladů a dlažeb – Jež – kamenické práce,www.janjez.cz
Dodavatel podhledů – BARRISOL,www.barrisol.cz
Dodavatelé osvětlení – Lumidee, www.lumidee.cz, Exx, www.exx.cz, Hormen, www.hormen.cz
Dodavatel recepcí a atypických výrobků z umělého kamene – Exx,www.exx.cz
Dodavatel točitého schodiště – STAIRS design,www.stairsdesign.cz
Dodavatel speciálních stěrek: Němec, https://www.nemec.eu/
Speciální stěrky Němec
Osvětlení Lumidee
Fotografie: BoysPlayNice | info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com a Alex Shoots Buildings | alexandra timpau

Datum kolaudace
06/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Na základě výsledku mezinárodního architektonického workshopu, ke kterému jsme byli přizváni v roce 2012 společností KKCG, jsme dostali příležitost podílet se na vybudování multifunkčního centra Bořislavka. Na komplikovaném pozemku, s přímou návazností na vestibul metra Bořislavka, jsme navázali na dlouhodobý vývoj urbanistického schématu, které by zachovalo určité kvality veřejného prostoru historického města a současně by umožňovalo existenci silné soudobé formy.

Do nepravidelné parcely klademe nepravidelné přírodní tvary – krystaly, které jsou posazeny na kontinuální platformu, která plynule přechází do parkových ploch ve východní části lokality. Nepravidelnost zde neznamená nahodilost, vnitřní struktura krystalu odpovídá funkci a jeho celkovému tvaru. Forma umožnuje reagovat na naprosto odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a zcela naplňuje striktní principy současné typologie.

Zdánlivě subjektivní geometrie jednotlivých krystalů posazených na společné platformě umožňuje velmi efektivní a přívětivé vnitřní uspořádání kanceláří. Specifická bloková struktura je naprosto prostupná, s interakcemi do širšího okolí platformy, které zprostředkuje dvoupodlažní obchodní pasáž. Prostupný blok v tomto případě reaguje na různá měřítka v průběhu ulice Evropské a nabízí širokou diverzitu veřejných prostor.

technické informace

Zastavěná plocha 10 780 m2
Hrubá podl. plocha 69 735 m2 včetně podzemních podlaží
Plocha pozemku 17 000 m2
Rozměry obestavěný prostor 303 100 m3

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Leed Gold
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty