Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:50
Přejít do místnosti

Areál Podkovářská – přestavba a dostavba budovy B

Ateliér a jména autorů

caraa.cz

Ing. Arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Martina Buřičová

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Podkovářská 2/674, 190 00 Praha 9 – Vysočany
investor
Podkovářská s.r.o.
dodavatel
Datum kolaudace
04/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Obdivujeme půvab historických průmyslových staveb, hledáme jejich zapomenuté hodnoty, které nabízejí velký potenciál ke konverzi. Energie jejich vývoje nám dovoluje pokračovat v odkazu a nekonzervovat.

Přestavbou objektu B je obnažen silný a jednotný architektonický výraz původní budovy. Objekt se nově otvírá parteru ulice Poděbradské. Po odstranění balastu je odhalena syrová síla a čistá jednoduchost průmyslové stavby. Režné zdivo, přiznané železobetonové stropy, betonové podlahy, repliky tabulkových průmyslových oken. Vkládáme a přiznáváme nové technologie poskytující vnitřní prostředí podle dnešních požadavků.

Přidáváme novou, současnou vrstvu. Jednoznačně materiálově artikulovanou ocelovou konstrukci jednopodlažní nástavby a lehkým obvodovým pláštěm. Nástavba je výrazně překonzolovaná do ulice i do dvora. Fasáda je koncipována jako venkovní otevřená galerie. Výstavní plocha obohacuje veřejný prostor.
Výsledek je prostý, surový, krásný. Bez designu.

technické informace

zastavěná plocha 780 m2
obestavěný prostor 9800 m3
užitná plocha 1950 m2
10 funkčních jednotek (90-240 m2)

Celý areál z 30. let 20. století byl po letech socialistického hospodaření zdevastovaný, avšak původní krása a síla průmyslového stavitelství první republiky je stále jasně čitelná. Lokace areálu Podkovářská je jeho podstatnou devizou, leží ve středu Vysočan, na Poděbradské ulici, která se zvolna mění v městský bulvár. Přestavba areálu probíhá postupně, objekt B tvoří jižní hranu areálu podél ulice Poděbradské. Pro majitele je investice do areálu součást firemní kultury - zachování autenticity, vytvoření silné „corporate identity“. Naším cílem je uchovat genius loci historické průmyslové zástavby, a vhodným doplněním umožnit naplnění místa novým životem.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty