Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Agel Tower

Ateliér a jména autorů

Doležel Architekti s.r.o. / Ing. arch. František Doležel

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 - Košíře
investor
SUPERNIUS Vrchlického s.r.o. (člen skupiny AGEL)
dodavatel

Sdružení Zakládání Group - ABP HOLDING - Košíře

Datum kolaudace
09/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Celkový tvar budovy je dán snahou vhodně ztvárnit prázdné nároží mezi ulicemi Plzeňská aVrchlického, a to vybudováním nového objektu, který pohledově zapadá do dané lokality,respektuje tvar pozemku a výškovou úroveň okolní zástavby. Toto pohledově exponované a velmi frekventované místo je předurčeno, aby se stalo orientačním bodem této části města a zároveň důstojným umístěním centrály společnosti Agel.

Charakteristickým rysem objektu jsou prosklené půdorysně mírně prohnuté fasády se zaoblenými nárožími. Toto tvarování bylo inspirováno vinoucí se ulicí Plzeňskou, kde se propisuje stopa dnes zatrubněného Motolského potoka.

Půdorys objektu má trojúhelníkový tvar. Budovu tvoří tři suterény a osm nadzemních podlaží, přičemž sedmé a osmé podlaží je ustoupené.

V podzemních podlažích jsou umístěny garáže, místnosti s technologickým zázemím objektu. Jednotlivá podzemní podlaží jsou dopravně propojena obousměrnou rampou, vjezd do garáží je situován z ulice Vrchlického.

V přízemí objektu jsou kromě vstupní haly s recepcí umístěny prostory restaurace s kuchyní.Všechna nadzemní podlaží jsou určena pro kancelářské prostory, ve 2.np k pronájmu, zbývající patra užívá společnost Agel. Střecha nad 7.np je z části využívána jako pochozí terasa. Na střeše nad 8.np jsou osazeny jednotky VZT.

technické informace

Vertikální komunikace v celém objektu je tvořena dvouramenným schodištěm a trojicí výtahů.

Vnější fasáda objektu je celá provedena z lehkého obvodového pláště za použití standardního hliníkového fasádního rastrového systému Heroal. Průhledné izolační trojsklo typu Cool – Lite, PXN od firmy Saint Gobain je neutrální, protisluneční, s velmi dobrými tepelně fyzikálními a vzhledovými parametry.Vnější fasáda objektu je provedena z lehkého obvodového pláště (LOP) za použití standardního Al fasádního rastrového systému typu sloupek - příčník. Pohledová šířka profilů je 50 mm. Svislé nosné sloupky jsou kotveny k vodorovným stropním železobetonovým konstrukcím. Mezi sloupky jsou vloženy vodorovné příčníky. Z vnější strany jsou pak viditelné přítlačné a krycí lišty v obou směrech. Byl použit fasádní systém firmy HEROAL.

Hlavní výplně fasádního pláště jsou tvořeny dvěma materiály, prvky.

Průhledná vysoká plocha cca 2800 mm je provedena z izolačního trojskla. Izolační trojsklo je použito neutrální, protisluneční s velmi dobrými tepelně fyzikálními a vzhledovými parametry, které splňují požadovaná kritéria. Byla použita skla typu Cool - Lite, PXN od firmy Saint Gobain.

Neprůhledná část v místě před stropní deskou je tvořena tepelně izolačním panelem Shadow-Box. Ten je složen z vnějšího tepelně izolačního dvojskla, minerální tepelné izolace a vnitřního pozinkovaného plechu. Izolační dvojsklo je zneprůhledněno nanesením laku na vnitřním skle.

Tvarově zajímavý půdorys objektu je podtržen architektonicky zaoblenými nárožími. Ta jsou tvořena obloukovými ohýbanými částmi fasády. Pro splnění tohoto požadavku bylo nutné zajistit ohnutí Al profilů a zajištění výroby ohýbaných výplní - izolačních trojskel a tepelně izolačních panelů.

Použitím vysoce kvalitním izolačních trojskel a tepelně izolačních panelů bylo docíleno velice dobrých celkových tepelně fyzikálních parametrů celého opláštění objektu. Ty jednak splňují požadované normové hodnoty, požadavky PENB, řeší ekonomiku provozu, ale zároveň zajištuji pohodu vnitřního prostředí objektu jak v letním tak i v zimním období.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty